Πολιτική επιστροφών

Το giagkozoglou.gr δίνει τη δυνατότητα επιστροφής προϊόντων σε χρονικό διάστημα 14 ημερών από την ημέρα που αναγράφεται στην απόδειξη.

Από την πολιτική επιστροφών εξαιρούνται τα κατά παραγγελία κεντήματα και τα σχέδια κεντήματος.

Ο πελάτης καλείται να επιστρέψει τα προϊόντα που επιθυμεί, κάνοντας χρήση της εταιρίας courier, από οποία τα παρέλαβε και χρέωση του giagkozoglou.gr. Σε αυτήν την περίπτωση το ευνοϊκό κόστος μεταφορικών επιστροφής των 3,00€ θα μετακυλήσει σε αυτόν με την αποστολή της νέας του παραγγελίας. Η νέα παραγγελία που θα του αποσταλεί θα έχει επιπλέον χρέωση μεταφορικών 3,00€. Εάν επιθυμείτε επιστροφή χρημάτων, θα αφαιρεθούν από τα χρήματα που θα σας επιστραφούν 3,00€.

Επιστροφή χρημάτων γίνεται σε διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών.

Σε περίπτωση χρήσης άλλης courier τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.

Το giagkozoglou.gr στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας ή του κινητού σας γρήγορα και εύκολα. Θέλοντας να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές κατωτέρω παραθέτουμε τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων, όπως αυτά ισχύουν σήμερα στις διατάξεις του νόμου 2251/1994 Περί Προστασίας των Καταναλωτών

Α. Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητα η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με αποστολή mail στο [email protected] ή τηλεφωνική επικοινωνία στο 2441020025 με τo giagkozoglou.gr ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Το χρονικό περιθώριο που ο πελάτης μπορεί να ζητήσει επιστροφή καθορίζεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του.
Tα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση στην αρχική τους συσκευασία και επάνω να έχουν όλα τα ταμπελάκια. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν τo giagkozoglou.gr αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος και διαδικασία επιστροφής. Δεν επιστρέφονται προϊόντα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ή έχουν πλυθεί ή έχουν τροποποιηθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο.
Β. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από την εταιρεία που παρέχει την εγγύηση καλής κατασκευής και ποιότητας ισχύουν τα ακόλουθα:

Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του, αφού έχει προηγηθεί αποστολή mail στο [email protected] ή τηλεφωνική επικοινωνία στο 2441020025.
Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, υπάρχουν δύο δυνατότητες:α) Αντικατάσταση με το ίδιο ή αντίστοιχο προϊόν,
β) Επιστροφή μετρητοίς όλου του χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί στην τιμή πώλησης του προϊόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επιστροφή των ελαττωματικών προϊόντων γίνεται αποκλειστικά με την εταιρία courier από την οποία παραλάβατε, χωρίς καμία επιβάρυνση μεταφορικών.

Σε προϊόντα που έχουν υποστεί μεταποίηση, μετά από απαίτηση του πελάτη, δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
Γ. Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων – Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αφού έχει προηγηθεί αποστολή mail στο [email protected] ή τηλεφωνική επικοινωνία στο 2441020025. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Να μην έχει χρησιμοποιηθεί.
2) Να μην έχει αλλοιωθεί η συσκευασία του.
3) Να μην έχει πλυθεί.
4) Να μην έχουν αφαιρεθεί τα ταμπελάκια του.
5) Να συνοδεύεται το προϊόν από την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.
6) Να έχει συσκευαστεί ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε αλλοίωση ή φθορά κατά τη μεταφορά του.
Τα προϊόντα που αγοράζει ο καταναλωτής καλύπτονται από διετή νομική εγγύηση. Συνεπώς, μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που θεωρεί ότι ένα προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στη διαφημιζόμενη εμφάνιση ή λειτουργία, να αποστείλει το προϊόν πίσω στο giagkozoglou.gr και έπειτα αφού ολοκληρωθεί από αυτό η διαδικασία εξακρίβωσης ή μη των λεγομένων του πελάτη γίνεται αντικατάσταση ή η επιστροφή χρημάτων. Σε περίπτωση που το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό λόγω κατασκευής, τότε ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει επιδιόρθωση του προϊόντος ή αντικατάσταση του προϊόντος ή μείωση της τιμής ή ακύρωση της σύμβασης και πλήρη επιστροφή του ποσού που κατέβαλε. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν αποδειχτεί ελαττωματικό τότε απλά επιστρέφεται στον καταναλωτή. Επίσης, στην περίπτωση που ο πελάτης αποστείλει ένα ελαττωματικό προϊόν στο κατάστημα, τότε πληρώνει ο ίδιος τα έξοδα αποστολής. Αν το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό, τότε τα έξοδα αποστολής τα επιστρέφει το κατάστημα στον πελάτη.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage