Τέχνης Έργα
Δημήτρης Γιαγκόζογλου

τα πάντα για το κέντημα και ακόμα περισσότερα..

όλος ο κόσμος του χειροποίητου κεντήματος και της χειροτεχνίας